top of page
Teahcer at a Math Class

Högskoleprov

Gamla högskoleprov

Öva på gamla högskoleprov

Alla gamla högskoleprov hittar du här


 

Lösta uppgifter

Högskoleprovet Hösten 2023 (2023-10-22)

Högskoleprovet Hösten 2023 22 oktober Provpass 2

Högskoleprovet Hösten 2023 22 oktober Provpass 4

 

Högskoleprovet Våren 2023 (2023-03-25)

 

Högskoleprovet Våren 2023 25 mars Provpass 2

Högskoleprovet Våren 2023 25 mars Provpass 4

 

Högskoleprovet Hösten 2022 (2021-10-23)

Högskoleprovet Hösten 2022 23 oktober Provpass 1

Högskoleprovet Hösten 2022 23 oktober Provpass 4 Provpass 4

 

Högskoleprovet Våren  2022 (2022-05-07)

Högskoleprovet Våren 2022 7 maj Provpass 1

Högskoleprovet Våren 2022 7 maj Provpass 4

 

Högskoleprovet Våren  2022 (2022-03-12)

Högskoleprovet Våren 2022 12 mars Provpass 3

Högskoleprovet Våren 2022 12 mars Provpass 5

Högskoleprovet Hösten  2021 (2021-10-24)

Högskoleprovet Hösten 2021 24 oktober Provpass 1

Högskoleprovet Hösten 2021 24 oktober Provpass 4

 

 

Högskoleprovet Våren  2021 (2021-05-08)

Högskoleprovet Våren 2021 8 maj Provpass 2

Högskoleprovet Våren 2021 8 maj Provpass 5

 

Högskoleprovet Våren  2021 (2021-03-13)

Högskoleprovet Våren 2021 03 13 Provpass 3

Högskoleprovet Våren 2021 03 13 Provpass 5

Högskoleprovet Hösten 2020 (2020-10-25)

Högskoleprovet Hösten 2020 Provpass 3

Högskoleprovet Hösten 2020 Provpass 5

Högskoleprovet Hösten 2019 (2019-10-20)

Högskoleprovet Våren 2019 10 20 provpass 1 version 1

Högskoleprovet Våren 2019 10 20 provpass 4

Högskoleprovet Våren 2019 (2019-04-06)

Högskoleprovet Våren 2019 (2019-04-06) provpass 2

Högskoleprovet Våren 2019 (2019-04-06) provpass 5

 

 

Högskoleprovet Hösten 2018 (2018-10-28)

Högskoleprovet Hösten 2018 (2018-10-21) provpass 2

Högskoleprovet Hösten 2018 (2018-10-21) provpass 4

 

 

Högskoleprovet Våren 2018 (2018-04-14)

Högskoleprovet Våren 2018 (2018-04-14) provpass 1

Högskoleprovet Våren 2018 (2018-04-14) provpass 4

 

 

Högskoleprovet Hösten 2017-10-21 ver 1

Högskoleprovet  2017 provpass 3

Högskoleprovet HT 2017 provpass 5

 

 

Högskoleprovet Våren 2017 (2017-04-01)

Högskoleprovet Våren 2017 (2017-04-01) Provpass 1

Högskoleprovet Våren 2017 (2017-04-01) Provpass 4

 

 

Högskoleprovet Hösten 2016 (2016-10-29)

Högskoleprovet Hösten 2016 (2016-10-29) provpass 3

Högskoleprovet Hösten 2016 (2016-10-29) provpass 5

 

 

Högskoleprovet Våren 2016 (2016-04-09)

Högskoleprovet Våren 2016 (2016-04-09) Provpass 3

Högskoleprovet Våren 2016 (2016-04-09) provpass 5

 

 

Högskoleprovet Hösten 2015 (2015-10-24)

Högskoleprovet Hösten 2015 (2015-10-24) Provpass 3

Högskoleprovet Hösten 2015 (2015-10-24) Provpass 5

 

 

Högskoleprovet Våren 2015 (2015-03-28)

Högskoleprovet Våren 2015 (2015-03-28) Provpass 2

Högskoleprovet Våren 2015 (2015-03-28) Provpass 4

 

 

Högskoleprovet Hösten 2014 (2014-10-25)

Högskoleprovet Hösten 2014 (2014-10-25) Provpass 2

Högskoleprovet Hösten 2014 (2014-10-25) Provpass 5

 

 

Högskoleprovet Våren 2014 (2014-04-05)

Högskoleprovet Våren 2014 (2014-04-05) Provpass 1

Högskoleprovet Våren 2014 (2014-04-05) Provpass 4

 

 

Högskoleprovet Hösten 2013 (2013-10-26)

Högskoleprovet Hösten 2013 (2013-10-26) Provpass 3

Högskoleprovet Hösten 2013 (2013-10-26) Provpass 5

bottom of page