top of page
Teahcer at a Math Class

Matematik 5

Genomgångar

.

Lösta uppgifter

Kap 1

 

Kap 1.1

Kap 1.1 Lådprincipen Sid 8 - 10

Kap 1.1 Multiplikations- och additionsprincipen Sid 11 - 14

Kap 1.1 Permutationer Sid 15 - 18

Kap 1.1 Kombinationer Sid 19 - 22

Kap 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära Sid 23 - 25

Kap 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära Sid 26 - 27

Kap 1.1 Binomialsatsen Sid 30 - 34

Kap 1.2

Kap 1.2 Mängder – Grundbegrepp Sid 35 - 38

Kap 1.2 Mängdoperationer Sid 39 - 40

Kap 1.2 Venndiagram Sid 41 - 44

Kap 1.3

Kap 1.3 Grafteori Sid 46 - 49 

Kap 1.3 Några klassiska problem Sid 50 - 53

Kap 1.3 Träd Sid 54 - 56

 

Kap 2

 

Kap 2.1

Kap 2.1 Delbarhet och primtal Sid 68 - 70

Kap 2.1 Gemensamma och icke gemensamma faktorer Sid 71 - 73

Kap 2.1 Kongruens och moduloräkning Sid 75 - 78

Kap 2.1 Talsystem med olika baser Sid 80 - 81

Kap 2.2

Kap 2.2 Talföljder Sid 84 - 86

Kap 2.2 Rekursionsformler Sid 88 - 89

Kap 2.2 Aritmetiska talföljder Sid 90 - 91

Kap 2.2 Geometriska talföljder Sid 92 - 94

Kap 2.2 Ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar Sid 96 - 100

Kap 2.3

Kap 2.3 Induktionsbevis Sid 101 - 107

 

Kap 3

 

Kap 3.1

Kap 3.1 Repetition Sid 120 - 125

Kap 3.1 Några bevis Sid 126 - 127

Kap 3.1 Tangenter och linjär approximation Sid 128 - 129

Kap 3.1 Förändringshastigheter och derivator Sid 130 - 135

Kap 3.2

 

Kap 3.3

 

Kap 4

 

Kap 4.1

Kap 4.1 Differentialekvationer och primitiva funktioner Sid 180 - 181

Kap 4.1 Verifiering av en lösning Sid 182 - 183

 

Kap 4.2

 

 

Kap 4.3

 

 

Kap 4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap 3.2 Tillämpningar och problemlösning Sid 137 - 143

 

Kap 3.3 Primitiva funktioner, integraler och areaberäkningar Sid 145 - 149

Kap 3.3 Geometriska sannolikheter Sid 150

Kap 3.3 Partiell integration Sid 151 - 153

Kap 3.3 Volymberäkning med skivmetoden Sid 154 - 156

Kap 3.3 Volymberäkning med cylindriska skal Sid 158 - 159

Kap 3.3 Generaliserade integraler Sid 160 - 161

 

Kap 4.1 Grundläggande begrepp Sid 176 - 179

 

 

Kap 4.2 Differentialekvationen y’ + ay = 0 Sid 184 - 187

Kap 4.2 Den inhomogena ekvationen y’ + ay = f(x) Sid 188 - 190

Kap 4.2 Riktningsfält Sid 192 - 195

 

Kap 4.3 Enkla förändringsmodeller Sid 198 - 199

Kap 4.3 Blandningsproblem Sid 200 - 201

Kap 4.3 Avsvalning Sid 202

Kap 4.3 Fritt fall med luftmotstånd Sid 203

Kap 4.3 Tillväxt med begränsningar Sid 204 - 205

Kap 4.3 Lösning med digitala verktyg Sid 206 - 209

bottom of page